Medlemsmøte 25.OKTOBER KL. 18:00 PÅ KARLOTTBRYGGA
Velkommen til en hyggelig medlemskveld med kaffe og noe å bite i.😊

Agenda:
• Orientering fra kaiutvalget; status innkjøp nye brygger
• Nytt nøkkelsystem og kameraovervåking
o Innbytte av nøkkel til chip kan gjøres på medlemsmøte
o Gjennomgang app knyttet til nøkkelsystem