- Stolt drevet siden 1964


Harstad Båtforening ble stiftet i 1964 og feiret dermed sitt 50-års jubileum i 2014. Foreningen holder som navnet sier til i Harstad, og har medlemmer bosatt i Harstad og nabokommunene.


Hovedvirksomheten er drift av båthavn med tilhørende installasjoner. Denne er lokalisert til idylliske Hagan på nordsiden av byen der vi har ca. 250 båtplasser ved flytebrygger, slipp og tankanlegg for diesel, samt klubbhuset Karlotbrygga.


Karlotbrygga er en gammel brygge fra århundreskiftet som ble flyttet fra Harstadhamn i 1979 og gjenoppbygget i Hagan. Den er en vernet bygning, og inneholder forsamlingslokale med plass til nærmere 100 mennesker. Her er dessuten møterom, kjøkken og sanitærrom, samt lagerrom.


Foreningen har totalt ca. 350 medlemmer.


Virksomheten i havna er basert på dugnad. Harstad Båtforening er medlem av KNBF.