Sommerstengt slipp

Fra 16.7 og ut slippsesongen vil det være Frank Bang som tar imot bestilling av
opp- og utsett. I perioden 15.7 – 7.8 har Frank Bang ferie, men har ingen bortreiseplaner. Slippsettingen kan være på alle ukedager, hvis Frank er hjemme.

Frank kontaktes på tlf. 957 56 450, fortrinnsvis sms.
De som setter opp på søndager tar ferie fra 23.7 til og med 21.8.

Fra og med 22.8 driftes slippen som normalt, men i perioder vil det være en mann mindre.

Havnesjef

Tlf. 909 82 463