Bryggene er kontrollert…..

Søndag 12.10.14
Da har vi hatt bryggekontroll på brygge 1, 2 og 3.
Harstad dykkerklubben stilte med seks personer.

Det er sjekket tau, sjakkel, kause og flyteelement. Noe vedlikehold og utskifting må vi påregne til neste år. Det vil komme mer informasjon om dette senere.

Ved hvert ispropellfeste er det lagt 110 mm rør under bryggen. Her kan det trekkes strømkabler igjennom, slik at vi slipper å ha strømkabler liggende løse oppå bryggen.

Rørmontører oppå bryggen, tørr og varm, Svein Bekkevoll og Morten Bakken. Under bryggen Arnt Steve Teigland – varm han også

Rørmontører oppå bryggen, tørr og varm, Svein Bekkevoll og Morten Bakken

Rørmontører oppå bryggen, tørr og varm, Svein Bekkevoll og Morten Bakken

bryggejobb2

Tommy og Joacim fra dykkerklubben klar til å hoppe i vannet.

bryggejobb3

 

Medlemsmøte

MEDLEMSMØTE

HARSTAD BÅTFORENING INVITERER MEDLEMMENE TIL MEDLEMSMØTE PÅ KARLOTBRYGGA TIRSDAG 21. OKTOBER KL. 1830.

SAKSLISTE :

– ORIENTERING OM NORGES FRITIDS- OG SMÅFISKERFORBUND.

– LEDER AV BÅTFORENINGEN ORIENTERER.

– ØKONOMISK OVERSIKT VED KASSERER.

– HAVNESJEFEN ORIENTERER.

– EVENTUELT.

ENKEL SERVERING

VEL MØTT!

STYRET