Landgangen på plass

Da var landgangen på plass på brygge 1. Takk til Arnt Steve Teigland, Svein Bekkevoll og Tormod Pedersen som sørget for at den nå er montert og klar til bruk.

Kan i samme vending informere om at den gamle landgangen er demontert. Den jobben tok Tormod Pedersen, Arne Olsen og Geir Ove Ingebrigtsen seg av. Takk for innsatsen alle mann.

Havnesjefen.

bilde1 bilde2

Havnesjefen informerer

Litt informasjon vedrørende fremdriften på skadeoppgjør
All dokumentasjon er nå samlet inn, og oversendt takstmann.
Så får vi håpe at vi får tilbakemelding i løpet av noen dager på hva den videre fremdriften blir.

Uønskede gjenstander på vårt område.
De båtene som står på vårt område, som har stått der i mange år, og som vi ikke kjenner til hvem som eier, er nå ferdig kartlagt av oss. Det er tatt bilder, og de er beskrevet i forhold til type byggemateriale, farge og størrelse.

Har også oversendt bilde og beskrivelse av en campingvogn som ble plassert på vårt område i sommer.

Alle disse gjenstandene er nå oversendt namsmannen for videre håndtering.

Svein-Ole Karlsen
havnesjef

Status i havna etter uværet

En liten oppdatering på helgens aktivitet, besørget av stormen «Ole».
Stormen «Ole» sørget for at vi fikk prøvd ut beredskapsplanen vår. Allerede fredag begynte vi å kartlegge alle tomme båtplasser. Dette gjorde vi for å se om vi kunne utvide noen plasser, for å få plass til de store båtene på yttersiden av brygge 5.
Fredag kveld ble 3 båter fra yttersiden av brygge 5 flyttet på, og så fikk vi inn en båt utenfra som søkte nødhavn.
Formann hadde innkalt styret, havnesjef og kaiformenn til gjennomgang av nødvendige sikkerhetstiltak til lørdag formiddag kl. 1000 på Karlottbrygga.
Det som kunne bli tatt av vinden ble surret fast. Vi flyttet 1 båt til bort fra yttersiden av brygge 5.
Det ble i tillegg satt tau mellom uteliggere på brygge 5 for å holde de mer stabil.
Formann stekte vafler og sørget for at det var brødmat til de oppmøtte.
Det kom andre båteiere innom som også var til stor hjelp når det sto på som verst.
Rundt kll 1530 ble det så sterk vind og stor flo at landgangen på brygge 1 ble ødelagt.
Med mange hjelpende hender, og ved hjelp av traktor klarte vi å få landgangen dratt på land.
Jeg fikk ikke registrert alle som hjalp til, men takk til dere.
Landgangen er så ødelagt at vi skal få laget ny. Dette starter undertegnede med å finne ut av allerede mandag morgen. Det vil komme informasjon på vår nettside og Facebook på hvordan vi har tenkt å løse overgangen fra land til brygge 1 på, til vi har fått ny landgang på plass.
Brygge 1 har hatt så stor belastning at den har kommet helt inn til land.
Ellers var det noen båter som hadde noe for dårlig tau, med og uten fjæring og noen hadde slitt seg, slik at vi måtte til med nødtau.
Landgangene på brygge 2, 4 og 5 var flere ganger ut av sine spor.
Sporet/skinnen som landgangen skal gli i på brygge 4 er kommet løs.
Flere av ispropellene var fulle av tang og annet, noe som medførte at flere av disse var stoppet.
Søndagen ble det besluttet å innkalle til dugnad for å få trekt brygge 1 lenger ut fra land. På kort varsel stilte Arnt Steve Teigland som dykker, Agnar Melbøe, Tormod Pedersen og Rolf Mobakk som bryggemannskap. Arvid Langås med frue stilte opp som fløttman med sin båt til disposisjon, for å frakte oss og utstyr ut til brygge 1.
Takk til alle som har stilt opp, og til kaiformenn som har forberedt bryggene før stormen, som passet på bryggene underveis, og gitt tilbakemelding på skade som har oppstått. Det har nok bidratt til at skadeomfanget ikke ble større.

Svein-Ole Karlsen
havnesjef