Status brygge 1

HBF_logo1Vi har startet med å demontere lys- og strømsøyler. Bilene med bryggene kommer i løpet av uka. Monteringen starter dagen etter. Fredag 22. fjernes utriggere. Lørdag 23 hentes de gamle bryggene og slepes bort. Med andre ord så har foreninga fått avsetning på «gammelbrygga».