Medlemsmøte

MEDLEMSMØTE

HARSTAD BÅTFORENING INVITERER MEDLEMMENE TIL MEDLEMSMØTE PÅ KARLOTBRYGGA TIRSDAG 21. OKTOBER KL. 1830.

SAKSLISTE :

– ORIENTERING OM NORGES FRITIDS- OG SMÅFISKERFORBUND.

– LEDER AV BÅTFORENINGEN ORIENTERER.

– ØKONOMISK OVERSIKT VED KASSERER.

– HAVNESJEFEN ORIENTERER.

– EVENTUELT.

ENKEL SERVERING

VEL MØTT!

STYRET