Møljefest 2020

Harstad båtforening inviterer sine medlemmer til møljefest på Karlotbrygga lørdag 22. februar 2020 kl. 19:00
Det serveres tradisjonell mølje med fersk skrei, lever og rogn. Melkesuppa til dessert.

Pris pr. person kr. 200,-
Påmelding til Rolf B. tlf. : 970 92 7 65(helst SMS, husk navn) Frist for påmelding: 15. februar

Medlemsmøte

M E D L E M S M Ø T E
HARSTAD BÅTFORENING INVITERER TIL MEDLEMSMØTE PÅ KARLOTTBRYGGA ONSDAG 23.OKTOBER KL. 1800.

FOREDRAG OM M/S ”GRYTØY” , FARTØYETS STATUS PR. I DAG, NÅR
ER DET FERDIG, OSV.
LEDER I HARSTAD BÅTFORENING ORIENTERER
PINSEKONVOY
VALGKOMITEEN ORIENTERER
HAVNESJEFEN ORIENTERER
ØKONOMISK STATUS
EVENTUELT

SOM VANLIG SERVERING AV NYSTEKTE VAFFLER OG KAFFE !!

VEL MØTT !!!