Bølgevarsel for farleder

Barentswatch

Denne nettsiden inneholder nyttig informasjon for oss som ferdes på havet.
Farledsvarslene inneholder data for signifikant og maksimal bølgehøyde, samt bølgeretning for hver hundre meter langs spesielt utsatte farleder langs kysten vår.
Kartløsningen viser farledene som spor i kartet, og for hver farled kan man velge å se bølgeprofil-diagrammer for hvert varsel som viser signifikant og maksimal bølgehøyde langs farleden. Dette gjør overfarten enkel å planlegge på forhånd. Man kan for eksempel se om det er områder langs farleden som gir for stor risiko til at man trygt kan ferdes der.
Varslene er gode verktøy for å se hvordan ”føret” kan bli i området og er et godt verktøy for både fritidsbåter og fiskeflåten. Det 6 timer intervaller og opptil 60 timer frem i tid.

Ny kai nr.1

HBF_logo

Harstad båtforening har nå inngått kontrakt med Marina Solutions om levering av ny kai nr 1.
Dette vil bli en kai identisk i størrelse med den kai vi har både på lengde ,antall båtplasser og størrelse på båtplassene.
Kaia blir en stålkai med flytepontonger og med sklisikkert dekke av kompositt og stanset ståldekke.

De gangbare utriggerne vil også ha et dekke av sklisikkert stanset ståldekke ,og noen av utriggerne vil bli utstyrt med redningsleider.
Pris på kaien blir 1,5 millioner kroner, strøminstallasjoner kommer i tillegg.
Vi har valgt en kai som sikkerhets og teknisk vil heve standarden i båthavna vår.