Medlemsmøte onsdag 7.november

HARSTAD BÅTFORENING INVITERER TIL
MEDLEMSMØTE PÅ KARLOTTBRYGGA
ONSDAG 7.NOVEMBER KL. 1800.

SAKSLISTE :
VI FÅR BESØK AV GENERALSEKRETÆR I KNBF OG VI HAR
UTFORDRET HAM PÅ FØLGENDE : HVORFOR VÆRE MEDLEM
AV KNBF ? PROMILLEGRENSE PÅ SJØEN, OBLIGATORISK
BÅTFØRERPRØVE ?, VANNSKUTERE, OSV.

MEDLEMSINFO
HVA SKAL VI BRUKE PENGER TIL I 2019 ?
HVORDAN ØKE INNTEKTENE I VÅR BÅTFORENING ?
OPPSUMMERING DUGNAD 2018.

Høstvakta – oppstart mandag 17.september

Vaktlista for høsten 2018 leses her.
Fullstendig vaktinstruks ligger på Karlotbrygga. Vakta skal gjennomføres på samme måte som tidligere år, men for ordens skyld vil vi kort referere noen hovedpunkter.

Vakta skal begynne kl 1900 og vare til kl 0400, eller så lenge det ansees nødvendig utover dette.

Dersom de to som er satt opp på vakt er enig om at vakta skal deles, er dette tillatt.

Hvis de ikke er enige om deling, skal begge gå hele vakta.

Vaktprotokoll ligger i ringperm på bordet inne på Karlotbrygga.
Begge vakter skal skrive seg inn i vaktrapporten.

Dersom det er foretatt bytte av vakt, må det tydelig fremgå hvem som har tatt vakta for hvem.

Det er den som er oppført på vakt som er ansvarlig for at ”vikar” møter
opp. Bytte skal skje mellom den enkelte båteier.

Det vil bli innkrevd gebyr på kr 1000,- for ikke å møte på vakt.

Nøkler til Karlotbrygga henger til høyre innenfor inngangsdøra til
kafferommet (mot parkeringsplassen). Benytt egen kainøkkel til denne døra. Heng nøklene tilbake på plass etter gjennomført vakt.
Som tidligere, benytter vi Karlotbrygga til vaktrom og vi anmoder alle om å rydde etter seg. De som har vakt fredag og lørdag ringer leder Husstyret. ( 915 94347)
Hvis brygga er utleid skal ikke vakta gjennomføres.

Vaktansvarlige: Mona Kristine Jensen Ingar Paulsen
91110544 97094643