Det innkalles til ekstraordinært årsmøte torsdag 21.mars kl. 18:00 på Karlottbrygga.
Sakspapirer sendes medlemmer i morgen via HavnaMi.

Kan også lates ned her.


Styret HBF