Årsmøtet i Harstad Båtforening blir Onsdag 21.februar 2024 kl.18:00 på Karlottbrygga.
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må fremstilles skriftlig og være styret i hende innen 15.januar 2024.
Årsmelding med sakspapirer sendes ut senest 14.dager før årsmøtedato.

Eventuelle spørsmål/henvendelser må gjøres direkte til Harstad Båtforening på e-post


Med vennlig hilsen for
Harstad Båtforening