Det inviteres til møljefest på Karlottbrygga lørdag 4.februar kl. 19:00.

Pris: kr 500,- pr pers inkl. drikke til maten.
Drikke til kvelden forøvrig tas med av hver enkelt.

Påmelding og betalingsfrist er 22.januar.
Påmelding sendes pr SMS til tlf. 911 10 544.

Betaling gjøres på VIPPS til nr. 109052 (Harstad båtforening; velg sosiale

arrangement)

Maks antall påmeldte er 60 stykker, her er det først til mølla!

Er detledige plasser igjen når vi kommer til 22.januar, åpnes det for at
HBF medlem kan melde på ett vennepar innen 27.januar.