Onsdag 26/10 ble det arrangert medlemsmøte på Karlotbrygga. Ca 30 medlemmer møtte opp og fikk diverse

informasjon fra styret. Det er valgt leverandør for både nytt låssystem og kameraovervåking. Nå gjenstår jobben

med installasjon. Videre ble det informert om oppussing av toalettet i underhuset med oppgradering med bl.a

vaskemaskin og tørketrommel. Dette vil våre gjester kunne nye godt av. Kjøkkenet på Karlotbrygga vil også gjennomgå 

noen endringer ift å bedre funksjonaliteten. Økonomistatus ble også redegjort for. Til slutt var det en slags idèmyldring 

rundt temaene dugnad, tillitsverv og medlemsfester. Styret fikk her mange gode innspill.