Styret informerer

Vi har nu gjort havna klar for vinteren. Vannet til kaiene og slippen er avstengt og vannslangene på kaiene er tatt inn for lagring.   Det er fortsatt vann i slangen i vannhuset på kaia utenfor Karlotbrygga og her vil det være vann tilgjengelig hele vinteren.

Vi hadde planlagt en reparasjon av kaia utenfor Kalottbrygga , bl.a. to nye kaipæler. Dette arbeidet vil ikke bli gjort i høst. Vi er usikker på hvor mye belastning kaia tåler og det vil derfor ikke bli gjennomført brøyting med traktoren av hele kaia , slik det har vært gjort tidligere år. Det kommer kun til å bli brøytet en vei forbi hoveddøra til Karlottbrygga og til kai nr. 5.

Dette til medlemmenes informasjon.

Rolf M. Mobakk
Leder
Harstad Båtforening