« HØSTFEST

Tradisjon tro inviteres medlemmer i Harstad båtforening til høstfest på Karlottbrygga.


LØRDAG 22. oktober kl. 19:00 serveres det saltkjøtt med tilbehør. Drikke for kvelden tas med av hver enkelt.


Pris pr. person kr. 280,-


Påmelding inkludert betaling innen 7.oktober.


Påmelding sendes til yngve1970@gmail.com og betaling gjøres til VIPPS nr. 109052 (velg HBF – sosiale arrangementer)


Dersom du ønsker å benytte annen betalingsform, meld i fra om dette i din påmelding pr e-post.


En god historie, vits, dikt og/eller eventuell annen underholdning på kvelden ønskes velkomment!


Velkommen på høstfest!
Komiteen / styret