« Årsmøtet 2022

Årsmøtet for HBF avholdes onsdag 27.april kl. 18:00 på Karlotbrygga.

Frist for innsending av saker til styret er 15.mars.

Vel møtt! 😊

Mvh

Styret HBF