Bli medlem, søk båtplass

Søknad om medlemskap, båtplass og lagerplass kan du gjøre på vår HavnaMi-side:

https://start.havnami.no/home/register


Retningslinjer for tildeling av båtplass:

tildelingsinstruks.pdfSøke om medlemskap og lagerplass

- Hvis du ønsker å være medlem, og ikke settes på venteliste for båtplass.


I ditt medlemskap inngår:


 • leie Karlotbrygga etter de satser som er oppgitt

 • bruke slippen uten å betale (hvis det er en båt du kan bruke egen henger til)

 • hvis båten krever at vi må bruke slippvognen, betaler du etter de satser som er oppgittSøke båtplass

 • Hvis du ønsker en båtplass.


I ditt medlemskap inngår:


 • settes på venteliste for båtplass

 • leie Karlotbrygga etter de satser som er oppgitt

 • bruke slippen uten å betale (hvis det er en båt du kan bruke egen henger til)

 • hvis båten krever at vi må bruke slippvognen, betaler du etter de satser som er oppgitt

 • Se for øvrig havnereglementet  og HBFs instruks for tildeling av båtplass finner du her.Lagring av båt på HBFs område

- Hvis du kun ønsker å lagre båt (større enn 20 fot) på HBFs område (gjelder kun hvis du IKKE har båtplass).


I ditt medlemskap inngår:


 • leie plass på vårt område for lagring av båt (hvis det er ledig plass)

 • leie Karlotbrygga etter de satser som er oppgitt

 • bruke slippen uten å betale (hvis det er en båt du kan bruke egen henger til)

 • hvis båten krever at vi må bruke slippvognen, betaler du etter de satser som er oppgittRegistrer deg på vår HavnaMi-side