KNBF medlemsfordeler

Logo_KNBFTil
Medlemsforeninger i KNBF med Kollektivt medlemskap.

Vedlagt følger informasjon om 2 nye medlemsfordeler – kollektive forsikringsdekninger til medlemmer av KNBF. Se vedlegg.

Artikkelen finnes også på http://www.knbf.no/archives/2013/11/norske_sjo_koll.php .
Vi minner om at øvrige medlemsfordeler kan du lese mer om på
www.knbf.no<http://www.knbf.no> under fane Medlemsfordeler.

Har du spørsmål knyttet til de 2 nye medlemsfordelene kan de rettes til
post@knbf.no<mailto:post@knbf.no> .