Søke båtplass

Hvis du ønsker en båtplass, fyller du ut feltene under.

I ditt medlemskap inngår:

  • settes på venteliste for båtplass
  • leie Karlotbrygga etter de satser som er oppgitt
  • bruke slippen uten å betale (hvis det er en båt du kan bruke egen henger til)
  • hvis båten krever at vi må bruke slippvognen, betaler du etter de satser som er oppgitt

Alternativt kan du laste ned søknaden for utfylling og sende dette inn via e-post.
NB! Medlemskap kreves for å søke båtplass.

Se for øvrig havnereglementet  og
HBFs instruks for tildeling av båtplass finner du her.

Ditt navn (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Postnr (obligatorisk)

Poststed (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlfnr(obligatorisk)

Baattype(obligatorisk)

Vanlig båtSeilbåt

Venteliste fast plass(obligatorisk)

JaNei

Fot(obligatorisk)

Bredde i meter(obligatorisk)

Båtens navn

Båtens regnr(obligatorisk)

Båtens farge(skrog/overbygg)

Melding