Havneregulativet

HAVNEREGULATIV FOR HARSTAD BÅTFORENING (HBF)
Fastsatt av årsmøtet i HBF 2018  – og gjeldende f.o.m mai 2014.

Generelt:

Et hvert opplag på HBF’s område, i havneanlegget eller på land, av båter eller hjulgående innretninger, betinger at man er medlem og har betalt medlemskap i Harstad Båtforening. Eneste unntak er tilreisende i båt, som betaler døgnleie for tilvist plass under oppholdet.

Alle plasser i havneanlegget forvaltes og tilvises av Harstad Båtforening. Tilvist plass er kun til eget bruk og kan ikke utlånes/utleies.
Videre gjelder at et hvert opplag skjer etter forutgående avtale og anvisning – fra enten havnesjef eller aktuelt bemyndiget tillitsvalgt. Opplegg og opplagring som ikke er avtalt er ulovlig, og vil bli anmeldt.
Slippoppsett av båt skal være bestilt, og er i utgangspunktet tidsbegrenset. Gi beskjed om det er kjente avvikende forhold som vil medføre lengre opphold og/eller nødvendig flytting under opplaget.

REGULATIV

Medlemskontingent – fastsettes av årsmøtet i HBF hvert år – p.t. kr. 500,-/år. Medlemskontingent – dokumentert medlemskap i annen forening: kr. 430,-/år, forutsatt at den foreningen er medlem av KNBF.

  1. Havneplass:

I.1 Innskudd båtplass: kr. 10.000,-

I.2 Årlig havneleie (pr. breddemeter + 36cm): kr. 800,-

I.3 Gjesteplass – båtbesøkende: pr.døgn kr. 100,-

  1. Slippoppsett:

II.1 Båter til og med 19 fot:   kr. 550,-

II.2 Båter fra 20 fot:               kr. 750,-

II.3 Seilbåter:                          kr. 1.100,-

Evt. pålagt flytting under slippoppholdet betales som oppsett.

III. Landopplag/vinterlagring:

Evt. slippoppsett kommer i tillegg til opplagsleie. Vinterlagring gjelder fram til utgangen av mai – for landopplag etter dette tidspunkt betales ny opplagsleie.

For medlemmer med plass i havna kommer havneleie i tillegg.

  1. Medlemmer med båtplass i havneanlegget

III.1 Landopplag for medlemmer med båtplass og som betaler havneleie:
Ingen opplagsleie første året. Videre leie: se pkt. III.2

For de som har sagt opp sin plass og har båten i opplag på land, gjelder opplagsleien pkt. III.3. Det holdes tilbake depositum iht lengde mens båten er i opplag.

III.2 Landopplag utover 1 år:       kr 1 000,- pr år

III.3 Landopplag 2. og 3. år kr 1 000,- deretter som pkt. B

III.4 Lagring av campingvogn:     kr 750,- pr år

 

  1. Medlemmer uten båtplass i havneanlegget:

III.1 Landopplag båt til og med 19 fot:                   depositum kr 3 000,-
Avgift første måned kr 250,- deretter pr. måned kr. 90,-

III.2 Landopplag båt 20 – 29 fot:                                depositum kr 6 000,-
Avgift første måned kr 280,- deretter pr. måned kr.120,-

III.3 Landopplag båt fra 30 fot:                                  depositum kr 6 000,-
Avgift første måned kr 310,- deretter pr. måned kr. 150,-

III.4 Landopplag seilbåter over 30 fot:                   depositum kr 6 000,-
Avgift første måned kr 550,- deretter pr. måned kr. 400,-

III.5 Lagring campingvogner:                                      Kr. 900,- pr. år

III.6 Korttidsplass(KP)                                                    depositum kr.2 000,-
Avgift første måned kr.1 000,- deretter kr.500,- pr. måned
REGULATIV – ØVRIGE FORHOLD

  1. Leie ”Karlotbrygga”

Leie ”Karlotbrygga” – Hovedlokale:                        kr. 2.000,-

Leie ”Karlotbrygga” – Underhuset:                        kr. 500,-

Leie musikkanlegg:                                                        kr. 250,-

  1. Vaktgebyr:

Gebyr manglende oppmøte:                                    kr. 1.000,-/vakt

VI. Andre gebyr
Ved andre henvendelser om tjenester skal havnesjefen og/eller kasserer bruke sitt
beste skjønn for å fastsette pris

VII. Betalingspåkrav – manglende betaling kontingenter m.m:.

  1. purring – kr. 50,-
  2. purring – kr. 100,-
  3. purring – kr. 150,-

Etter 3. purring sendes kravet til inkasso, og saken forelegges styret for vurdering av medlemsforholdet, herunder mulig tap av medlemskap og båtplass