Bestilling av slippsett

Velkommen til ny løsning for bestilling av slippsetting. Oppskriften er enkel:

  1. legg inn ditt telefonnummer(mobil)
  2. Legg inn koden du mottar på SMS
  3. Ny side dukker opp der du legger inn ønske for oppsett.

Du vil få en bekreftelse på sms på din bestilling om oppsett. Hvis det er for mange bestillinger på samme dato tar slippgjengen kontakt.